Sản phẩm
HTsoft BizMan.NET
HTsoft POS .NET
FPTNokiaSupport
HTsoft ERP .NET
HTsoft RCM .NET
HTsoft CRM .NET
HTsoft HR .NET
HTsoft ARS .NET (Free)
  Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm quản trị kinh doanh, PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO, PHẦN MỀM KẾ TOÁN BÁN HÀNG, PHẦN MỀM QUẢN LÝ SERIAL, PHẦN MỀM QUẢN LÝ IMEI, PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI, PHẦN MỀM MIỄN PHÍ
Tư vấn giải pháp
htsoft Mr Hoàng
Mobile: 0936.198.079


  Quảng cáo
nghenghiepviet.com
 
  Tin tức

Best Practices , Design and Development guidelines for Microsoft SQL Server 

Best Practices , Design and Development guidelines for Microsoft SQL Server

There are many resources available in the net but here I have a list of Best Practices,Design Guidelines and General Guidelines in Database Development and Designing specifically for SQL Server.

Xem tiếp
10 great ideas from five great bosses 

Despite the negative environment, many organizations and companies are still enjoying great successes. In this article, executive and leadership coach John M. McKee shares ideas that you can use to build a more successful organization...

Xem tiếp
10 nguyên tắc thiết kế và kiến trúc phần mềm 

In my current position as a Software Architect I work daily to design software that meets specific business requirements. I am also new to my current company and the style of the other architects differ slightly from my own...

Xem tiếp
Triển khai ERP – Quản lý bán hàng 

erp-modules.gif

Một điều dễ hiểu khi triển khai ERP là tất cả các phân hệ đều có tính chất quan trọng như nhau. Với phân hệ Quản lý Bán hàng (Order Management – OM), phân hệ liên quan trực tiếp đến doanh số, đến đầu ra của DN thì lại càng cần phải quan tâm...


Xem tiếp
Cấu hình SQL Server-Database Settings 

If you set your SQL Server 7.0, SQL 2000, and SQL Server 2005 databases and transaction logs to grow automatically, keep in mind that every time this feature kicks in, it takes up a little extra CPU and I/O resources. Ideally...

Xem tiếp
Sao lưu và phục hồi dữ liệu SQL Server 2000(Backup And Restore SQL Server 2000) 

Có một điều mà chúng ta phải chú ý là hầu như bất kỳ database nào cũng cần được phục hồi vào một lúc nào đó trong suốt chu kỳ sống của nó. Là một người Database Administrator bạn cần phải giảm tối đa số lần phải phục hồi dữ liệu, luôn theo dõi, kiểm tra thường xuyên để phát hiện các trục trặc trước khi nó xảy ra. Phải dự phòng các biến cố có thể xảy ra và bảo đảm rằng có thể nhanh chóng phục hồi dữ liệu trong thời gian sớm nhất có thể được...

Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005 
sql2005_00.jpg

SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.
Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2000 
sql2000_00.jpg

SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.
Xem tiếp
Hướng dẫn tạo VPN client cho Win XP 
Hướng dẫn chi tiết tạo kết nối WindowsXP VPN Client vào VPN Server...
vpn.jpg
Xem tiếp
Làm thế nào để quản trị hệ thống không ăn cắp được bí mật công ty? 

How do you keep your sys admins from stealing company secrets?
Xem tiếp

Page:  2 

HTsoft CO,. LTD-SN 6, Ngõ 76, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội-Mob/Tel: 0936.198.079/(04)22.433.079

HTsoft  |  SP & DV  |  Khách hàng  |  Download  |  Thanh toán  |  Tin tức   Liên hệ